Aspergerjev sindrom – blažja oblika avtizma?

Ko govorimo o spektru avtističnih motenj velikokrat naletimo tudi na pojem Aspergerjev  sindrom. V strokovni literaturi lahko najdemo številne različne definicije Aspergerjevega sindroma, iz katerih lahko povzamemo, da gre za pervazivno motnjo iz spektra avtizma, za katero je značilna velika diskrepanca med socialnimi in intelektualnimi sposobnostmi posameznika, ki ima težave na skoraj vseh področjih v…